Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΕΤΑΚ στα ΑμεΑ

15 Μαΐου 2013

ΑΝΑΦΟΡΑ
Της Βουλευτού Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά
προς τον υπουργό Οικονομικών

ΚΑΤΑΘΕΤΩ σαν Αναφορά, το παρακάτω έγγραφο και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                    
Αθήνα: 15-5-2013
                                             
Αρ. Πρωτ: 1789  
                                                                                           
Προς : 1. κ. Γ. Στουρνάρα  
             2. κ. Θ. Θεοχάρη, Γενικό Γραμματέα
                Δημοσίων Εσόδων

Θέμα: «Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΕΤΑΚ στα ΑμεΑ  καθιστά ανενεργό το μέτρο για χιλιάδες δικαιούχους και υπονομεύει την επιβαρυμένη λειτουργία των ΚΕΠΑ»  

Κύριε υπουργέ,
Κύριε γενικέ,

Με την ΠΟΛ 1101/13-5-2013 καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος και διαδικασία βεβαίωσης είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος. Στο άρθρο 2 σελ. 5 της ΠΟΛ 1101 αναφέρεται ότι για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού αναπηρίας των δικαιούχων ΑμεΑ απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ΚΕΠΑ.

Ο καθορισμός ως δικαιολογητικού μόνο βεβαίωσης ΚΕΠΑ δείχνει ότι δεν λάβατε υπόψη σας, ως οφείλατε, τις συνεχείς αναφορές της Συνομοσπονδίας μας για την επιβαρυμένη λειτουργία των ΚΕΠΑ, στων οποίων τις λίστες αναμονής βρίσκονται 60.000 αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους. Από τις 60.000 των αιτούντων πολλές χιλιάδες αναμένουν την ανανέωση της αναπηρικής σύνταξής τους ή του προνοιακού επιδόματος τους. Επομένως η απαίτηση προσκόμισης Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ για φορολογικούς σκοπούς είναι ευνόητο ότι καθιστά αυτομάτως ανενεργή την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Η απόφασή σας αυτή σε ότι αφορά το δικαιολογητικό πιστοποίησης της αναπηρίας μόνο με γνωμάτευση ΚΕΠΑ είναι ακατανόητη δεδομένου ότι:

·         Στην εφαρμογή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ΦΕΚ 262/ΤΒ΄/16-12-2011 -πριν μετονομαστεί ΕΕΤΑ- είχε προσδιοριστεί ως δικαιολογητικό, γνωμάτευση αναπηρίας κάθε αρμόδιας δημόσιας αρχής, σε κατανόηση από μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών  του Υπουργείου σας της επιβαρυμένης λειτουργίας των ΚΕΠΑ.
·          Στο νέο φορολογικό νόμο 4110/2013, όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το ν. 4141/2013 (άρθρο 38 παρ. 2,3), και προς κατανόηση της προαναφερθείσας κατάστασης, προσδιορίστηκε ως δικαιολογητικό για την απόδειξη της αναπηρία εκτός από τη Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ και Γνωμάτευση της Ανωτάτου Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ΑΣΥΕ. .
·         Η νέα αυτή απόφαση σας αγνοεί πάγιο και δίκαιο αίτημα της Ε.Σ.ΑμεΑ. και των φορέων μελών της για την αποδοχή Γνωματεύσεων από κάθε δημόσια αρχή εφόσον είναι σε ισχύ, προκειμένου να διασφαλιστούν κοινωνικές και οικονομικές παροχές που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους και πρωτίστως να μην τιναχτεί στον αέρα το νέο σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας ( ΚΕΠΑ)  του οποίου την προβληματική λειτουργία γνωρίζει ο πολιτικός κόσμος της χώρας και σύσσωμη η ελληνική κοινωνία.   

Κύριε υπουργέ,
Κύριε γενικέ,

Η συμπλήρωση της τελευταίας Απόφασης σας για τον καθορισμό Γνωμάτευσης Αναπηρίας από κάθε δημόσια αρχή, εφόσον η Γνωμάτευση είναι εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της, και η άμεση ενημέρωση των ΔΟΥ για αυτή, είναι το ελάχιστο που μπορεί να πράξει  το υπουργείο Οικονομικών στην παρούσα περίοδο για να μην οδηγηθούν σε οικονομική εξόντωση τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.

Επισημαίνουμε ότι ανάλογο είναι το αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ, το οποίο έχει τεθεί εγγράφως για την προσκόμιση γνωματεύσεων αναπηρίας από κάθε δημόσια αρχή και κατά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων του παρόντος έτους.

Αναμένουμε την ικανοποίηση του αιτήματός μας, σε διαφορετική περίπτωση καταδικάζετε σε ολοκληρωτική καταστροφή τα ΚΕΠΑ και βέβαιη οικονομική πλέον  εξόντωση μία από τις πιο ευπαθείς οικονομικά ομάδες του πληθυσμού.


Με εκτίμηση

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                   ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, σκέψεις, απόψεις και άρθρα, πολιτικού, και όχι μόνο, περιεχομένου. Παρακαλώ θερμά, σε περίπτωση σχολίων να αποφεύγετε τη χρήση βωμολοχιών ή άλλων προσβλητικών παρατηρήσεων