Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Θυσιάζουν τις επιχειρήσεις της ΑΜΘ

15 Μαΐου 2013

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών Θέμα: Θυσιάζουν τις επιχειρήσεις της Αν, Μακεδονίας και Θράκης

Θυσία στο βωμό της σωτηρίας των τραπεζών και της εκταμίευσης της δόσης προς τη χώρα μας γίνονται οι επιχειρήσεις 24 νομών, από τις οποίες ζητείται να επιστραφούν έντοκα εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, που δόθηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες πριν.
Μια σειρά νέων διατάξεων που αναθεωρούν το πλαίσιο εγγυήσεων του δημοσίου έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση εκατοντάδων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, καθώς και χιλιάδων άλλων στο σύνολο των 24 νομών της χώρας, που πλήττονται, και που αποτελεί εμπαιγμό του επιχειρηματικού κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, η εξέλιξη αυτή προβλέπεται ότι θα έχει τραγικές συνέπειες στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι σε αυτή τη χρονική στιγμή αν ζητηθούν και ανακτηθούν ενισχύσεις που δόθηκαν πριν από 15 χρόνια, οι επιχειρήσεις των εν λόγω περιοχών, που την τελευταία εικοσαετία εξαπατήθηκαν και παγιδεύτηκαν (κατ' αρχήν με σκοπό την διάσωση της ΕΤΒΑ και στη συνέχεια και άλλων ευαγών τραπεζικών ιδρυμάτων) στον μηχανισμό των «δήθεν κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις», δηλαδή την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα παλιά και νέα δάνεια τους από τις τράπεζες και την μερική εξόφληση των αναλογούντων τόκων από το λογαριασμό του Ν. 128/1975, δυστυχώς θα κλείσουν.
Επιπλέον, το «πλεονέκτημα» του παραμεθόριου, το οποίο απασχολεί και άλλους δέκα εννέα ακόμα νομούς (πέραν των νομών Έβρου, Ροδόπης Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας) της χώρας και πολλούς κλάδους παραγωγής, δεν αγγίζει πλέον καμία ευαίσθητη χορδή κανενός και κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι αυτοί οι νομοί και κλάδοι, οι οποίοι ομαδοποιούνται, επιλέγοντας και αυτοί ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό ομαδοποίησης, για να προβάλουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με το πρόβλημα των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως «πυρόπληκτοι», «σεισμόπληκτοι», «παραγωγοί της πρωτογενούς παραγωγής με πρόθεμα την ιδιαίτερη δραστηριότητα πρωτογενούς παραγωγής που ασκούν» κλπ. Δυστυχώς όμως όλες οι ομάδες θεωρούν ότι διαπραγματεύονται μέσω της συγκεκριμένης ομαδοποίησης, με συγκριτικό πλεονέκτημα, όμως αγνοούνται παντελώς, εμπαίζονται, θεωρούνται διαχειρίσιμοι, χειραγωγημένοι και κατά συνέπεια παντελώς ακίνδυνοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ασυγχώρητης ενέργειας και της αποδεχόμενης - υποδεχόμενης αυτής ανοχής την εν λόγω τροπολογία, η οποία δήθεν προβλέπει ευμενέστερη μεταχείριση των επιχειρήσεων των παραμεθορίων νομών, έναντι των επιχειρήσεων της υπόλοιπης χώρας.
Επιπλέον, τονίζεται, πως «όλες ή τέλος πάντων σχεδόν όλες, οι κρατικές ενισχύσεις (εγγυήσεις δανείων και πληρωμή μέρους του χρηματοοικονομικού κόστους από τον λογαριασμό του Ν. 128/1975) προς τις επιχειρήσεις των παραμεθόριων νομών και της υπόλοιπης χώρας είναι απολύτως παράνομες κατά το κοινοτικό δίκαιο και στρέβλωσαν την εσωτερική αγορά. Αυτό, όμως, συμβαίνει γιατί οι ενισχύσεις αυτές σχεδιάστηκαν στα πλαίσια και τις ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων (της κάθε περιόδου), αλλοίωσαν για το λόγο αυτό βίαια, τουλάχιστον κατά το μέτρο του ανταγωνισμού, το επιχειρηματικό περιβάλλον, (ομάδων επιχειρήσεων και της κάθε επιχείρησης χωριστά) και κατά συνέπεια είναι αδύνατον να αιτιολογηθεί προς οποιονδήποτε, ακόμα και καλόπιστο τρίτο, σε τι χρησίμευσαν (στη σύννομη κατά το Κοινοτικό Δίκαιο στήριξη των επιχειρήσεων), όταν κανένας από τους ιδιαίτερους όρους και κανόνες εφαρμογής - παροχής τους δεν κουμπώνει με τον επισήμως σκοπό και λόγο ενίσχυσης των επιχειρήσεων».
Εξαιτίας όλων των παραπάνω και επειδή είναι φανερή η ολοσχερής καταστροφή των εν λόγω επιχειρήσεων και των χιλιάδων εργαζομένων τους μαζί με τις οικογένειες τους

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο των περιοχών, που πλήττονται ιδιαίτερα από αυτές τις πρακτικές και αν είναι στις προθέσεις σας η αναθεώρηση των πρόσφατων επιλογών σας.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Η Ερωτώσα Βουλευτής Μαρία Κάλλια Τσαρουχά
ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Βουλευτής Ν. Σερρών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, σκέψεις, απόψεις και άρθρα, πολιτικού, και όχι μόνο, περιεχομένου. Παρακαλώ θερμά, σε περίπτωση σχολίων να αποφεύγετε τη χρήση βωμολοχιών ή άλλων προσβλητικών παρατηρήσεων